Σύνδεση  

   

 

Μόνιμος εκπαιδευτικός διορισμένος το 2002 , τοποθετημένος στο σχολείο το σχολικό έτος 2008-2009.

Διδάσκει τα μαθήματα ειδικότητας Μαθηματικού (ΠΕ03) και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στα Πληροφοριακά συστήματα.

Απο το σχολικό έτος 2011-2012 εκτελεί χρέη υποδιευθυντή με τετραετή θητεία. 

   
© 2o ΓΕΛ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ