Σύνδεση  

   

Στη συνέχεια παραθέτουμε την πολιτική του σχολείου σχετικά με την ασφάλεια στο διαδίκτυο όπως σχεδιάστηκε για το σχολικό έτος 2018 -19. 

 

 

 

 

 

 

   
© 2o ΓΕΛ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ