Σύνδεση  

   

Στο σχολείο μας έχουν εκπονηθεί και έχουν βραβευθεί έργα eTwinning στο πλαίσιο της συνεργασίας ευρωπαϊκών σχολείων και εκπαιδευτικών. 

2018 - 19: 1. Radon in my School

                 2. Playing and Learning: Physics Experiments

2017 - 18: Sports Science Stories

2016 - 17: The look of Physics - The sense of Sports: Physics in daily sport activities

2010 - 11: A famous person who had a great contribution to the European history and culture: moments from his life and work

Σημείωση: Εκπαιδευτικός του σχολείου μας είχε στο παρελθόν (σχ. έτος: 2008 - 09) συνεργαστεί με σχολεία για την εκπόνηση του έργου eTwinning "A comparison of popular scientific institutions in Athens and Berlin". 

 
 
   
© 2o ΓΕΛ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ