Σύνδεση  

   

        SPORTS SCIENCE STORIES

 

 

Κατά το σχολικό έτος 2017 - 18 εκπονήθηκε το e-Twinning έργο με τίτλο: "Sports Science  Stories". Ακολουθούν: 1. Το πιστοποιητικό συνεργασίας, 2. Η ετικέτα ποιότητας 3. η ιστοσελίδα με τις δραστηριότητες του έργου.

 

1. Το πιστοποιητικό της συνεργασίας

 

2. Η Ετικέτα Ποιότητας

 

3. Η ιστοσελίδα με τις δραστηριότητες του έργου

https://sportsciencestories.wordpress.com/

 
 
 
 
 
   
© 2o ΓΕΛ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ