Σύνδεση  

   

Η μαθητική κοινότητα του τμήματος Α1 , μετά την προβλεπόμενη εκλογική διαδικασία, ανέδειξε ως εκπροσώπους για το σχολικό έτος 2015-2016 το ακόλουθο Πενταμελές Συμβούλιο:

Η μαθητική κοινότητα του τμήματος Α2 , μετά την προβλεπόμενη εκλογική διαδικασία, ανέδειξε ως εκπροσώπους για το σχολικό έτος 2015-2016 το ακόλουθο Πενταμελές Συμβούλιο:

Η μαθητική κοινότητα του τμήματος Α4 , μετά την προβλεπόμενη εκλογική διαδικασία, ανέδειξε ως εκπροσώπους για το σχολικό έτος 2015-2016 το ακόλουθο Πενταμελές Συμβούλιο:

Η μαθητική κοινότητα του τμήματος Α3 , μετά την προβλεπόμενη εκλογική διαδικασία, ανέδειξε ως εκπροσώπους για το σχολικό έτος 2015-2016 το ακόλουθο Πενταμελές Συμβούλιο:

Η μαθητική κοινότητα του τμήματος Α5 , μετά την προβλεπόμενη εκλογική διαδικασία, ανέδειξε ως εκπροσώπους για το σχολικό έτος 2015-2016 το ακόλουθο Πενταμελές Συμβούλιο:

   
© 2o ΓΕΛ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ