Σύνδεση  

   

The look of Physics - The sense of Sports: Physics in daily sport activities

Κατά το σχολικό έτος 2016 - 17 εκπονήθηκε και βραβεύτηκε με ετικέτα ποιότητας το έργο "The look of Physics - The sense of Sports: Physics in daily sport activities". Ακολουθούν: 1. Το πιστοποιητικό συνεργασίας, 2. Η ετικέτα ποιότητας 3. η ιστοσελίδα με τις δραστηριότητες του έργου.  

 

1. Το πιστοποιητικό της συνεργασίας

 

2. Η ετικέτα ποιότητας

 

 

3. Η ιστοσελίδα του έργου:

https://physports.wordpress.com/

 

 
   
© 2o ΓΕΛ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ