Σύνδεση  

   

Ευστράτιος Δαβούτης: εκπαιδευτικός Β/θμιας εκπαίδευσης,  Φυσικός Καποδιστριακού Πανεπιστημιού Αθηνών, ΜSc Γεωπληροφορικής.

   
© 2o ΓΕΛ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ