Σύνδεση  

   

Η Αίτηση – Δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις υποβάλλεται από τους αποφοίτους στα Λύκεια στο διάστημα 8-19 Μαρτίου 2021 .
Αρχικά ο υποψήφιος βρίσκει αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας www.minedu.gov.gr στο σύνδεσμο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ή από το Λύκειό του, το υπόδειγμα της Α-Δ (Α-Δ απόφοιτος), το συμπληρώνει χειρόγραφα (μόνο τα γκρι στοιχεία) και το υποβάλλει συμπληρωμένο, μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία από

Δευτέρα 8 Μαρτίου έως Παρασκευή 19 Μαρτίου 2021,

στο Λύκειο από το οποίο αποφοίτησε ή στο πλησιέστερο στην κατοικία του Λύκειο. Σε όποιο Λύκειο υποβληθεί η Α-Δ του αποφοίτου, σε αυτό το Λύκειο ή στο αντίστοιχο εξεταστικό κέντρο θα εξεταστεί ο απόφοιτος.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει στο mail του σχολείου να εκδηλώσουν την επιθυμία τους για μετάβαση στη σχολική μονάδα για υποβολή της αίτησης δήλωσης και στη συνέχεια θα λάβουν απαντητικό mail με την ακριβή ώρα και ημέρα μετάβασης στο Λύκειο, καθώς και συνημμένη  την σχετική υπουργική απόφαση (ορισμός ημερομηνίας υποβολής της αίτησης αποφοίτων).
Οι υποψήφιοι χρησιμοποιώντας τον κωδικό SMS 3 (μετάβαση σε Δημόσια Υπηρεσία…) θα μεταβαίνουν στη σχολική μονάδα φέροντας μαζί τους το απαντητικό mail του σχολείου, στο οποίο θα αναγράφεται η ακριβής μέρα μετάβασης ( σε μορφή έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή), το απολυτήριο τους αν είναι απόφοιτοι, καθώς και την Υπουργική Απόφαση(ορισμός ημερομηνίας υποβολής της αίτησης αποφοίτων), σε περίπτωση που χρειαστεί να δικαιολογήσουν την μετακίνηση τους.  

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

Α) Ευκρινές φωτοαντίγραφο Απολυτηρίου
Β) Ταυτότητα/Διαβατήριο ή άλλο επίσημο έγγραφο αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας
Γ) Εγγραφο απο το οποίο να προκύπτει ο Κωδικός Υποψηφίου ( Βεβαίωση πρόσβασης/συμμετοχής, καρτελάκι υποψηφίου κλπ.)

Μπορείτε να κατεβάσετε σχετικά αρχεία:

- Αίτηση/Δήλωση υποψηφίου
- Οδηγίες συμπλήρωσης (Απόφοιτοι ΓΕΛ)
- Εγκύκλιος Αιτήσεων/Δηλώσεων Αποφοίτων
- Υπουργική Απόφαση Αιτήσεων Αποφοίτων

Από τη Διεύθυνση

   

Νέα Ανακοινώσεις

   
© 2o ΓΕΛ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ